Storpilot for sporing av sau - Elektronikknett
lam

Storpilot for sporing av sau

Ved hjelp av den nye mobilteknologien Narrowband IoT (NB-IoT) skal Telia Norge og oppstartsselskapet Nortrace spore 1000 sauer på sommerbeite i Lyseheiene. Sauer fra Jæren er dermed en del av verdens største NB-IoT-pilot, og både bonde og dyr kan gå en tryggere sommer i møte.

Sauenes klave har en sporingsmodul som gjør at bonden kan følge med på hvordan dyrene har det og hvor de befinner seg.

Før jul lanserte Telia Norge mobilteknologien Narrowband IoT (NB-IoT), som er spesiallaget for tingenes internett, og som kjennetegnes av bedre dekning, opptil 10-12 års batterilevetid og lavere kostnad enn dagens 2G, 3G og 4G. I sommer rulles verdens største NB-IoT-pilot ut med sporing av sauer på sommerbeite i Lyseheiene i Rogaland.

Hver sau i piloten er utstyrt med en klave med en sporingsmodul som kommuniserer tilbake til bonden, som i sin ende kan følge sauene på et kart på sin telefon, nettbrett eller PC. Det var sauebonde Bjørn Høyland fra Jæren som etterlyste et slikt produkt. Han har mange års erfaring med sauehold og har kjent behovet på kroppen:

– Jeg har gjennom mange år testet ulike sporingssystemer for sau på utmarksbeite uten å finne noe som fungerer godt nok eller som lar seg forsvare kostnadsmessig, forteller Høyland. – Derfor kontaktet jeg Nortrace i Sandnes og utfordret dem til å lage et sporingssystem med lang batterikapasitet, pålitelig toveis kommunikasjon, og til en betydelig lavere kostnad enn systemene som selges i dag.

Nortrace kontaktet Telia Norge, og selskapene utviklet en ny type sporingsenhet basert på NB-IoT. Telia leverer kommunikasjonsmodulene og oppgraderer mobilnettet for å støtte NB-IoT, og Nortrace har utviklet selve sporingssystemet med GPS og nettbasert brukerflate.

– Denne løsningen gir utvilsomt bedre dyrevelferd og bedre dyrehold, sier utviklingssjef Rolf Ørland i Nortrace. – Den gjør det enklere å redusere tap av saueliv fordi bonden får varsel dersom en sau ikke har beveget seg på en stund, og sitter sauen fast kan den hjelpes løs. Med NB-IoT har vi klart å få ned prisen per sporingsenhet, og det gjør det mulig for sauebøndene å spore hele flokken, og ikke bare enkeltdyr.

Med sporing av tusen sauer regner Telia Norge med å høste verdifull erfaring av piloten: Med en så stor pilot vil vi få et godt bilde av hvordan teknologien fungerer i praksis, og hvordan den kan overføres til andre bruksområder, sier Hillestad.

Produktet har fått navnet Gjeteren og forventes å bli kommersielt tilgjengelig fra høsten 2017 gjennom selskapet Norsk Landbruks Elektronikk AS.

Det finnes flere sporingssystemer for husdyr i det norske markedet, for eksempel Telespor i Tromsø og FindMy fra Kvikne. Utvikling av elektroniske sauebjeller startet allerede tidlig på 2000-tallet. Det har vært kjørt større piloter, med 2000 sauer, men «Gjeteren» er etter hva vi forstår den største basert på NB-IoT.

Under en reklamevideo for pilotprosjektet som forklarer mer.

Kommentarer