Nye nød- og sikkerhetstjenester for oppdrettsnæringen - Elektronikknett
foto_johan_wildhagen
Foto: Johan Wildhagen/Norwegian Seafood Council

Nye nød- og sikkerhetstjenester for oppdrettsnæringen

Telenor Kystradio har sammen med Furuno Norge AS utviklet et konsept for overvåkning av personalarmer tilpasset oppdrettsnæringen.

Telenor Kystradio lanserer samtidig et tilbud om dedikerte radiokanaler for oppdrettsnæringen, som er integrert i Furunos sikkerhetssystem.

Personalarm
Telenor Kystradio og Furuno Norge AS har inngått en avtale om overvåkning av personalarmer tilpasset oppdrettsnæringen. Furuno Norge har utviklet et sikkerhetssystem for oppdrettsanlegg for blant annet å varsle mann over bord, alvorlige ulykker, materielle skader og tyveri.

Systemet benytter personalarmer som aktiveres automatisk dersom en ansatt faller i sjøen. Opplysninger om GPS-posisjon og identitet sendes direkte til Telenor Kystradios døgnbemannede stasjon i Bodø.

Dedikerte radiokanaler
Telenor Kystradio lanserer samtidig nye radiokanaler som er tilpasset bruk på maritime VHF-radioer.

– Oppdrettsnæringen får nå tilbud om egne radiokanaler som de kan bruke til intern kommunikasjon (walkie-talkie) uten forstyrrelser fra andre brukere. En stor fordel med vår løsning er at de bruker samme radioenheter som de ellers benytter til nødkommunikasjon mot det maritime nødnettet, sier Terje Hammer, direktør i Telenor Kystradio.

De nye dedikerte radiokanalene med tilhørende håndholdte apparater er integrert inn i Furuno Norges sikkerhetssystem, slik at ett og samme system ivaretar både personlig sikkerhet og behov for arbeidskommunikasjon. 

Kommentarer