Lyssterk LED - Elektronikknett
Samsung-LM301B

Lyssterk LED

Samsung har oppnådd en lysstyrke på 220 lumen per watt ned en ny mellomeffekt LED-pakke.

Selskapet melder at de har startet volumproduksjon av en ny mellomeffekt LED-pakke, med betegnelsen LM301B. De hevder også at denne har industriens høyeste lysstyrke med sine 220 lumen per watt.

Typiske bruksområder er omgivelsesbelysning, downlight og ettermontering i lamper.

Måten de har gjort det på er å designe en flip-chip-pakke og avansert fosforteknologi. I tillegg har flip-chip-designet en høyreflektiv lagformasjons som forsterker effekten på brikkenivå.

En komplett separasjon mellom rød og grønn fosforfilm har gitt minimal interferens i forbindelse med omformingsprosessen til fosforet.

Kombinert har disse teknikkene gitt en total effektivitetsøkning på ti prosent, sammenlignet med konkurrerende 3030-pakker, heter det.

Kommentarer