Komplett instrument for strøm og spenning - Elektronikknett
Yokogawa DL350 in a car

Komplett instrument for strøm og spenning

Yokogawa lanserer i dag sin nye DL350 ScopeCorder, et kompakt, portabelt kombinasjonsinstrument for mange anvendelser.

Ifølge Yokogawa er DL350 ScopeCorder det mest omfattende, fullt portable måleinstrumentet på markedet i dag for innhenting, visning, opptak og analyse av et stort spekter av elektriske og fysiske parametere.

Målgruppene finnes innen så ulike markeder som kjøretøy, elektronikk, energi, transport og mekatronikk.

Som de øvrige modellene i Yokogawas ScopeCorder-familie, kombinerer DL350 egenskapene til et generelt oscilloskop med egenskapene til en kraftig datainnsamlingsopptaker i ett enkelt, bærbart instrument. Men i motsetning til alternative bærbare måleløsninger som oscilloskop og kombinerte skop/multimetere, har det ifølge produsenten et meget høyt nivå av presisjon og nøyaktighet for feltmålinger, i tillegg til isolerte innganger for målinger på høye spenninger, samt lang minnekapasitet som gjør det mulig å gjøre langtidsmålinger over flere timer, og til og med over flere dager. 

Yokogawa DL350+modules Det finnes et utvalg på hele 18 moduler for ulike typer målinger. Det er plass til to om gangen i instrumentet.

Instrumentet er modulbasert, noe som gjør det mulig å kombinere forskjellige målinger og signaler, enten det dreier seg om enkle spenningsmålinger eller en blanding av signaler fra strømprober, strekklapper, temperatursensorer, akselerometere eller seriebusser. Alt uten ekstra bokser eller kabler.

På de to portene kan bestykkes med et utvalg på 18 forskjellige typer utskiftbare (av brukeren) inngangsmoduler. Det betyr for eksempel at fire isolerte 16-bit spenningsinnganger kan måles ved hastigheter på én megasample per sekund (MS/s) samtidig med 16 temperaturer eller to separate CAN eller LIN busser som hver inneholder 60 signaler. Ved å skifte én modul kan man gjøre målinger ved 100 MS/s med 12 bits og 1 kV isolasjon. Samtidig er 16 logikkinnganger alltid tilgjengelig (kan utvides med en ekstra modul).

Andre moduler kan for eksempel gjøre AC-målinger ved bruk av en RMS-modul i sanntid, og en matematikkanal for signalprosessering etter at opptaket er ferdig.