Hold styr på data - Elektronikknett
VectorCAST-small-vc-coupling-process

Hold styr på data

Verifikasjonsløsning med data- og kontrollkopling i nytt testautomatiseringsverktøy.

Vector Software, et amerikansk selskap som leverer løsninger for å sikre programvarekvalitet i innvevde systemer,  lanserer i dag den nye VectorCAST/Coupling plattformen.

Løsningen skal gi verifikasjon av data- og kontrollkopling for C og C++ kildefiler. Koplingsverifikasjon er obligatorisk for sikkerhetskritisk utvikling av programvare for f.eks. fly, i henhold til både RTCA DO-178B og DO-178C.

Hensikten med koplingsanalyse er å bevise at kontroll- og dataflyten mellom arkitekturmessige komponenter i implementeringen stemmer overens med det som var intensjonen med designet, og å bevise at disse flytene er blitt testet. DO-178B krever at bidragsytere identifiserer koplinger i designet og å verifisere at disse koplingene eksisterer i implementeringen. DO-178C krever i tillegg at bidragsyterne verifiserer at koplingene er blitt gjort under kravbasert funksjonstesting.

Disse rapportene er normalt ekstremt tidkrevende å generere. VectorCAST/Coupling automatiserer prosessen og gir dermed bedre effektivitet og raskere time to market, og genererer såkalte Couples Report og Coupling Coverage Report, som kreves i henhold til DO-178C spesifikasjonen.

VectorCAST/Coupling, som er utviklet i samarbeid med ledende aktører innen fly- og forsvarsindustri, brukes i sammenheng med et eksisterende VectorCAST/QA eller VectorCAST/Cover prosjekt.