Gjør narr av IoT-forventningene - Elektronikknett
Tech frustration
Tenker vi på at alle oppkoblede ting kan frustrere oss? Svenske Semcon mener vi ikke gjør det nok.

Gjør narr av IoT-forventningene

Det svenske utviklingsselskapet Semcon, som sier de utvikler teknologi med utgangspunkt i brukeren, har laget en musikkvideo som skal vise hvor frustrerende oppkoblede ting kan bli. Samtidig har de opprettet en støttetelefon for frustrerte brukere.

Semcon har også gjort en undersøkelse sammen med Inizio, der de fant at ikke mindre enn 60 prosent av de spurte svarte at teknologi gjør dem frustrerte.

Vi synes det er interessant, selv om vi liker ny teknologi over gjennomsnittet, så skal den brukes av vanlige mennesker. Så et slikt fokus er definitivt ikke et hinder for ny teknologi, så lenge man tenker på at det faktisk skal brukes av noen. Vi ser at det er satt på spissen, men samtidig er det noe å tenke på. Semcons påstand er at det mangler fokus på brukerne, og de sier det med humor.

Her er hva selskapet sier i en pressemelding:
Har du følelsen av at teknologien tar over? Du er ikke alene. I en ny undersøkelse svarer flertallet at de blir frustrert over teknologi. Samtidig omgir vi oss med stadig mer avanserte produkter. Det forventes at 30 milliarder enheter er tilkoblet i 2020. I musikkvideoen «The Internet of S**t Song» (se video under), gjør teknologiselskapet Semcon narr av forventningene til tingenes internett (IoT) – og åpner nå også en støttetelefon for personer som er frustrert over teknologi.

Ikke mindre enn 60 prosent av de spurte i en undersøkelse utført av Inizio/Semcon, svarte at teknologi gjør dem frustrerte. Teknologi er også det elementet i dagliglivet vårt vi blir mest frustrert over, mer enn bilkøer og bråkete naboer. TV-er og strømmingsapper topper listen over tilkoblede produkter som gjør oss frustrerte. Halvparten av de spurte sier at frustrasjonene har ført til at de slutter å bruke produktet eller bytter til et annet.

Støttetelefon
For å lette frustrasjonen over teknologi, lanserer nå Semcon en støttetelefon som alle kan ringe for å prate med brukerekspertene til selskapet, eller bare avreagere på hvor frustrerte de er over teknologien. Samtidig lanseres den litt snodige musikkvideoen «The Internet of S**t Song» med dukken Alex. Denne kampanjen lanseres med et glimt i øyet, men peker også på at mange såkalt smarte produkter er utviklet uten tanke på fordeler for brukerne.

– Tilkoblet teknologi gir fantastisk potensial, men tingene må gjøres i riktig rekkefølge. Teknologi må tilføre verdi til sluttbrukerne, ikke gjøre dem frustrerte. Det blir dessverre investert store pengesummer unødvendig i produktutvikling som ikke oppfyller brukernes faktiske behov, sier Markus Granlund, konsernsjef i Semcon.

Milliarder av enheter
Utviklingen av tingenes internett (IoT) peker kraftig oppover de nærmeste årene. 30 milliarder tilkoblede produkter og investeringer for totalt 1,29 trillioner amerikanske dollar er forespeilet for 2020. Samtidig viser undersøkelser fra organisasjoner som Accenture, at forbrukerne tviler på verdien av tilkoblede produkter og hva de er ment å brukes til.

Vi blir mest frustrert av
1. Teknologi
2. Bilkøer
3. Bråkete naboer
4. Telefonkø
5. Forsinkede busser

Tilkoblet teknologi vi blir mest frustrert av
1. TV-er
2. Strømmingsapper
3. Biler
4. Lydanlegg
5. Overvåkingssystemer

Og her er videoen: