EU med innsigelser mot Qualcomms kjøp av NXP - Elektronikknett
Qualcomm_hovedkontor

EU med innsigelser mot Qualcomms kjøp av NXP

EUs konkurransorgan har startet en dypere utredning rundt konsekvensene av at Qualcomm skal kjøpe NXP – den største handelen i halvlederindustrien så langt.

Det var i oktober 2016 at Qualcomm la inn et bud på 39 milliarder dollar for NXP. Ett år tidligere godkjente EU at NXP kjøpte Freescale, forutsatt at NXP solgte virksomheten for kraftelektronikk for RF, slik at de ikke ble for dominante på dette området.

I forbindelse med Qualcomm/NXP-handelen hever EU et rødt flagg. Qualcomm er størst på mobilkretser og gjennom NXP utvider de virksomheten innen områder som kjøretøy, IoT, sikkerhet og NFC.

Og det er her betenkeligheten kommer. Kombinert har selskapene mulighet til å utradere konkurrenter og dermed holde høyere priser.

I en pressemelding uttrykker kommisjonen sin uro i tre punkter:

• Det sammenslåtte selskapet vil bli sterke både innen basebåndkretser og kretser for NFC og secure elements (SE). Dermed kan du blokkere konkurrenter i dette markedet.

• Det sammenslåtte selskapet vil ha mulighet og insitament til å endre NXPs nåværende lisenspraksis for immatrielle rettigheter, spesielt når det gjelder NFC-teknologi. Kommisjonen vil undersøke om dette kan føre til konkurransehemmende effekter, som å øke lisensavgifter for kunder, eller blokkere konkurrenter.

• Samlet vil de kunne rydde unna konkurransen mellom selskaper som leverer til markeder for halvledere som benyttes i bilindustrien, og spesielt innenfor vekstsegmentet V2X (vehicle-to-everything).

Kommisjonen har frist til 17. oktober med å komme til en beslutning.

Kommentarer