Bilen skal snakke med alt og alle - Elektronikknett
ericsson-hq-signage

Bilen skal snakke med alt og alle

Ericsson leder EU-prosjektet 5GCAR som skal koble opp kjøretøy med andre kjøretøy og omgivelsene. Dette er ett av 21 prosjekter som har fått finansiering av EU innenfor rammen av fase to i forskningssatsingen på 5G.

5GCAR

Ericsson leder dette konsortiet der blant annet Orange, Huawei og bilprodusentene PSA og Volvo er medlemmer.

Prosjektet handler om det nye begrepet V2X som står for vehicle-to-everything. Dette innebærer at kjøretøy kommuniserer med hverandre og omgivelsene slik at man i sanntid får informasjon om for eksempel veiforhold og trafikksituasjon. For Ericsson betyr dette via 5G, mens det finnes alternativ som benytter en spesiell WiFi-versjon for kjøretøy, 802.11p.

De 21 prosjektene får 154 millioner euro fra EU, og industrien skal bidra med like mye.

5GCAR skal kjøre i to år fra juni 2017 til mai 2019 og har et budsjett på 8 millioner euro.

De som deltar foruten Ericsson er Bosch, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Chalmers, Huawei, King's College London, Marben, Nokia, Orange, PSA group, Sequans, Viscoda og Volvo Cars.

Mer informasjon om prosjektet her (ekstern lenke)

Kommentarer