50 millioner kroner til nye testlaboratorier - Elektronikknett
Norsk_katapult
Næringsminister Monica Mæland og Siva-sjef Espen Susegg oppfordrer bedrifter til å søke. (Foto: NFD/ Håkon Jacobsen)

50 millioner kroner til nye testlaboratorier

Bedrifter over hele landet kan søke om støtte til laboratorier og sentre der de kan teste ut ny teknologi og nye løsninger. Tiltaket skal gi mulighet til mer testing og utvikling i Norge.

– Dette blir næringslivets sløydsaler. Sentrene vil gi bedriftene mulighet til å gjøre mer testing og utvikling i Norge. Vi tror også dette kan bidra til at flere utenlandske industribedrifter etablerer seg eller satser mer i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren oppfordrer bedrifter over hele landet om å søke støtte gjennom Katapult-ordningen, som lyses ut i dag.

– Ordningen skal bidra til at ideer kan utvikles raskere, rimeligere og bedre, sier Mæland.

Regjeringen har bevilget 50 millioner kroner til Katapult-ordningen. Den er utviklet av Siva i samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

– Vi etablerer Norsk katapult for å gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt. Et viktig suksesskriterie for sentrene er at de blir tatt i bruk av små og mellomstore bedrifter, sier innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll i Siva. 

Søkerne til Katapult må blant annet tilby utstyr og fasiliteter til bedrifter over hele landet. De må være spesialisert innen teknologier som er relevant for utvikling av ny industri, og dokumentere samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv.

Siva tilbyr finansiering av lokaler, utstyr og utvikling av kompetanse og tjenester for sentrene. Driften av sentrene skal finansieres gjennom brukeravgifter.

Søknadsfristen er 30. august.

Kommentarer