Statsministerbesøk på ny innovasjonslab - Elektronikknett
Erna åpner verifikasjonslaben
Erna klipper snoren som symboliserer at den nye verifikasjonslaben er klar for bruk. Offisiell åpning er neste tirsdag.

Statsministerbesøk på ny innovasjonslab

Erna Solberg kastet glans over den nye innovasjons- og verifikasjonslaben som NCE MNT har bygget opp i Horten. – Vi må bli flinkere til å beholde gode idéer i Norge, sa hun.

Innovasjons- og verifikasjonslaboratoriet Verify the Solution er den nye satsingen i klyngemiljøet i Horten. Den har sitt utspring fra NCE Micro and Nanotechnology – en nettverksklynge som kom på plass i 2005 med god hjelp av daværende kommunalminister Erna Solberg.

Siden har Solberg fulgt opp med å besøke klyngen flere ganger. I går dukket hun opp igjen, og fikk en skikkelig omvisning i innovasjonslaben, der hun møtte bedrifter, gründere og entrepenørskapsstudenter.

– Vi må bli flinkere til å beholde gode idéer i Norge, sier Solberg til Elektronikk. Hun sier at skoleverket har satset mer på utdanning innen entrepenørskap, og at staten på sin side tilbyr en rekke tilskudds- og skatteordninger som skal stimulere FoU i norske bedrifter, og hjelpe oppstarter i den første fasen. – Men det er viktig at andre enn staten også bidrar, understreker Solberg, som mener privat kapital må bli mer aktiv innen teknologiprosjekter.

– Det er utrolig viktig med teknologisamarbeid, slik vi ser det her, sier hun.

Mikro- og nanoteknologisegmentet er blitt fokusert i offentlige programmer de senere årene, men har stått litt i skyggen av oljenæringen. – Frem til 2014 gikk gjerne de beste hodene til petroleumsbransjen, sier Solberg. – I dag er det større mulighet for nye og fremtidsrettede næringer, som nanoteknologi, robotisering osv. å tiltrekker seg gode folk, mener hun. – Vi er nødt til å være med i disse teknologiene, påpeker Solberg, som mener det må være slutt på å lene seg på oljen.

Dessuten må det en ”ny ånd” til i Norge: – Det må være lov å feile, poengterer hun. – Gründere som lykkes, har gjerne feilet mange ganger ganger først.

Verify the Solution er ifølge daglig leder Roger Dalseg nettopp en ny satsing for ide- og konseptutvikling, raskere innovasjonsprosesser og for forsterket satsning på samarbeid mellom industri- og oppstartsbedrifter.  Et sted for å prøve og feile, altså.

Verify the Solution er et datterselskap av kommersialiseringsbedriften Microtech Innovation, som har vært fasilitator for NCE Micro- and Nanotechnology og er eid av flere av klyngebedriftene. 

Microtech Innovation driver også Silicia Vestfold Technology Incubator, som finansieres blant annet gjennom SIVA og Vestfold Fylkeskommune, og som vil være en viktig bruker av tilbudet på Verify.

Innovasjonsklyngen i Vestfold regner seg som Norges fremste ekspertmiljø på kommersialisering av avansert teknologi.

Potetsensor og vannvogn Max Tangen og Frode Stensaa fra 7Sense forklarte statsministeren om potetsensorer og intelligente vannvogner.

 

Wastecore-DSCF8080 WasteCore og Steinar Danielsen lager system for avfallshåndtering på båter.
Skin-DSCF4752 Northsea Skinboats har utviklet et supersterkt materiale, som bl.a. kan brukes på båter.
Arctic-DSCF8047 Arctic Heating driver utvikling og produksjon innenfor mange områder, og er en viktig ressurs og samarbeidspartner for mange nystartede firma.
Studenter-DSCF8085 Entrepenørskapsstudentene fikk en god samtale med Erna.
Renrom-DSCF8097 SensoCure flytter inn i nye lokaler i samme bygg, og får bla. tilgang til stort renromsareal. Trond Herje gir statsministeren en innføring i mulighetene.
SensoCure-DSCF8088 SensoCure utvikler miniatyrsensorer som kan overvåke tilstanden inne i organer under operasjon. Tor Inge Tønnessen ga en oppmerksom og interressert statsminister en orientering om teknologien, bivånet av Berit Brosvik og Trond Herje.
Erna og Roger DSCF4769 Daglig leder Roger Dalseg var meget fornøyd med å ha Erna Solberg på besøk. Statsministeren selv pekte på at det må være lov å tørre mer – og å feile. Noe den nye verifikasjonslaben skal hjelpe bedriftene med.
Tarpon-DSCF8058 Solduk med integrerte solceller var noe statsministeren kunne tenke seg, etter at Marianne Hernes fra Tarpon Solar hadde forklart om mulighetene.
Sensonor-DSCF4741 Solberg ble imponert av de små sensorene til Sensonor, her med Trine Johnsen og Hans Schou.

Kommentarer