Norsk modul i navigasjonssystem - Elektronikknett
AXD-LNS-2

Norsk modul i navigasjonssystem

GMA Land Navigator velger Sensonor STIM210 som treghetsmåler i sitt nye navigasjonssystem.

Treghetsmålingsmodulen STIM210 er valgt til å ivareta nøyaktige treghetsdata for den såkalte AXD-LNS Land Navigator løsningen. Sensonor har i skrivende stund startet serieleveranser til Land Navigator-enheten, som gikk i produksjon sent i 2016, etter 5 års utvikling.

GMA AXD-LNS beskrives som et avansert navigasjonssystem tiltenkt et stort spekter av anvendelser, slik som avanserte navigasjonsskjermer og navigasjonsstyringssystemer i pansrede kjøretøy.

Med bakgrunn i sin stabile, mems-sensorbaserte arkitektur, skal AXD-LNS utstyret lett kunne konfigureres for plattformstabiliserende applikasjoner.

I omgivelser der det ikke er mulig å bruke GPS, kan systemet utnytte fartsendringer ved hjelp av nøyaktige treghetsdata, for å ivareta en kontinuerlig navigasjonsløsning. Dette er spesielt interessant innenfor forsvarsmarkedet, opplyser produsenten.

STIM210 fra Sensonor STIM210 fra Sensonor

STIM210 er en liten, lett og effektgjerrig ITAR-fri taktisk gyromodul med 3 gyroer. Modulen skal ifølge Sensonor lukke ytelsesgapet til FOG (fiber optic gyro) og er dermed et kraftig alternativ til eksisterende løsnigner i markedet.

STIM210 er allerede i bruk i applikasjoner som UAV (ubemannede fly), satellitter, bærbare målinnhentingssystemer, landnavigasjonssystemer,  target acquisition systems, land navigations systems, stabilisering av våpenplattform, missilstabilisering og –navigering, samt siktesystemer for granatkastere.  Denne modultypen har vært i produksjon siden 2010 og inngår i STIM gyro- og IMU-familien, som er implementert i mer enn 50.000 gyrosystemer verden over.