Definitivt slutt for nikkel-kadmium - Elektronikknett
Ni-Cd-batterier er ut

Definitivt slutt for nikkel-kadmium

Nikkel-kadmiumbatterier er gradvis faset ut fra markedet, men nå er det snart helt slutt: Fra og med januar 2017 er det forbudt å selge disse batteriene.

NiCd-batterier er fra og med januar 2017 i praksis bannlyst, da et europeisk salgsforbud trer i kraft.

Det er riktignok anledning for forhandlere og distributører å selge ut restlagrene sine, men når de er tømt er det definitivt slutt.

En av distributørene som nå informerer sine kunder om dette er Elfa Distrelec. Ifølge dem er utbredelsen av NiCd-batterier allerede på et minimum.

I den siste fasen har NiCd-batterier kun vært tillatt til bruk i bærbare elektroapparater eller medisinske apparater, og for øvrig forbudt, opplyser Elfa Distrelec.

NiCd-celler er mindre ømfintlige overfor totalutladninger og langvarig oppladning enn andre batterityper. Derfor var NiCd-batterier populære i mobile apparater som ble ladet opp med enkle konstantstrømladere. Det er altså en umiddelbar sammenheng mellom lademetoden og den tillatte batteritypen. Ved apparater hvor det er en fast, innebygd laderegulator, blir kontroll av ladeprosessen vanskelig.

Men der hvor det er mulighet for en ekstern lader, kan det legges om til NiMH-batterier med en passende lader, anbefaler Elfa Distrelec.