2017 – Året for kunstig intelligens? - Elektronikknett
kunstig-intelligens

2017 – Året for kunstig intelligens?

2017 kan bli året da kunstig intelligens, Tingenes internett og taleroboter blir den «nye normalen».  Telenor Research offentliggjør i dag deres fem viktigste globale teknologitrender for året som kommer.

2016 var på mange måter en forløper til det Telenor Research tror vil fortsette å materialisere seg i 2017. Ønsket om å digitalisere flere av våre daglige gjøremål, både privat og på jobb, vil bare øke nå som teknologiske plattformer modnes og testes ut i markedet.

- I fjor trakk vi frem flere viktige trender som var i en startfase og spådde at utviklingen av disse ville øke i hastighet og få mere oppmerksomhet gjennom året. Tingenes internett er på listen vår i år igjen, men vi mener også at vi vil begynne å se tegn til tretthet ved bruken av sosiale medier, at taleroboter - eller chatbots - er i vinden, at 5G vil vise sitt potensiale i flere prøveversjoner og piloter lenge før den formelle standarden er klar, og at etikken rundt bruken av kunstig intelligens vil bli et hett tema, sier Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor.

Trendene er blitt identifisert gjennom observasjoner, mønstre og data fra de studier som utføres av Telenors fremste forskere innenfor disse områdene.

Telenor Research har identifisert fem viktige teknologitrender for 2017:

Etisk kunstig intelligens

Applikasjoner som bruker kunstig intelligens blir stadig mer vanlig. Det er snart vanskelig å tenke seg en «uintelligent» digital tjeneste, en som ikke tilpasser seg dine behov og preferanser, eller tar hensyn til i hvilken sammenheng tjenesten skal brukes. For øyeblikket er det utfordrende å forklare hvorfor systemer bygd på kunstig intelligens gir akkurat de anbefalinger de gjør. Å sørge for etisk bruk av kunstig intelligens gjennom åpenhet og påse at hensynet til kundenes personvern blir fulgt, vil være avgjørende i den videre utvikling av denne teknologien.

Et mulig metningspunkt for sosiale medier?

Flymodus: På. Etterhvert som sosiale medier begynner å bli mer dominert av tvilsomme nyheter og "venner" med de perfekte liv, begynner de såkalte 'millenials' å lengte etter pauser fra den endeløse rekken av oppdateringer - og de kan komme til å logge seg helt av oftere.

Girskifte for Tingenes internett

Fra sensorteknologi til radikalt nye forretningsplattformer, 2017 vil bli en milepæl for innovasjon innenfor økosystemene knyttet til Tingenes internett. Det vil igjen påvirke måten næringsliv, forbrukere og det offentlige samhandler i den fysiske verden på tvers av ulike sektorer, innen produksjon, tilkoblede hjem, samferdsel, energiforsyning og landbruk.

Taleroboter + kunder = perlevenner   

I år kan det hende du snakker med en robot - uten at du vet det. I 2017 vil flere aktører eksperimentere med dataprogram som kan gjennomføre meningsfulle samtaler med sine kunder.  Taleroboter (chatbots) - eller kunstig intelligens i interaksjon med mennesker - vil bli brukt i økende grad for å betjene kunder på nett.

5G: Teståret 2017

2017 blir året der 5G skal testes for alvor. Gjennom en rekke tester skal 5G-teknologien på alvor prøves ut med mål om å komme betydelig nærmere en kommersiell lansering. Pilotsystemene vil teste ut tekniske løsninger og hvordan teknologien åpner for nye muligheter innen viktige områder som helse, bilindustri og energi.

- Disse trendene vil drive en veldig spennende teknologiutvikling i 2017. Etiske og regulatoriske forhold vil legge viktige føringer på hvordan vi kan eksperimentere med og bruker disse nye teknologiene i våre stadig mer digitale liv, sier Sandberg.

Her kan du laste ned brosjyren med Teknologitrender 2017 fra Telenor Research.