Super Megohm-måler for kondensatorer og filtre - Elektronikknett
SM7420

Super Megohm-måler for kondensatorer og filtre

Den nye SM7420 Super Megohm-måleren fra Hioki er et instrument som brukes i forbindelse med produksjon av passive komponenter.

– Den nye SM7420 Super Megohm-måleren utfyller SM7110/SM7120 Super Megohm-målere som ble lansert i juni i fjor, sier produktansvarlig Bjørn Erling Elgesem i IKM Instrutek AS.

SM7420 er en firekanals megaohm-måler som først og fremst er rettet mot mer effektiv produksjon av passive komponenter som kondensatorer og filtre.

I følge IKM Instrutek er den største fordelen med SM7420 evnen til å få kontaktsjekk og test på så kort tid som 6,7 millisekunder. Fordi fire kanaler blir målt samtidig, kan inspeksjonstiden kortes ned dramatisk, heter det.

Hver enkelt kanal har kontaktsjekk, noe som er viktig i produksjonslinjen. Motstand som er testet uten kontaktsjekk kan blant annet føre til falske avlesninger, med de konsekvenser det får.

Som med SM7110 og SM7120, er inngangsterminalene på SM7420 laget med tri-aksial kontakter med en trippel koaksial struktur og innvendig skjerm koblet til GUARD linjen. Den eksterne skjermen er koblet til jord. Dette skal gi både stabilitet mot støy og sikkerhet under høyspentinspeksjoner, noe som er viktig når måleren er integrert i automatiske inspeksjonslinjer der interferens fra utstyr i nærheten er uunngåelig.

Selv om SM7420, i motsetning til de to andre målerne, ikke inkluderer en innebygd strømforsyning, er det likevel mulig med en utgang på 2000V – som på SM7120.

Primære bruksområder for denne firekanalsmåleren inkluderer produksjon av varistorer og kondensatorer for bilindustrien som krever 2000V utgang.

Kommentarer