Enklere å lage HMI - Elektronikknett
FTDI-PR76_Bridgetek-web

Enklere å lage HMI

Et nytt verktøy for grafikkontrollere fra Bridgetek skal gjøre det enklere å lage gode menneske-maskingrensesnitt, uten spesielle kunnskaper om koding. 

Bridgetek har utvidet støtten for sine FT81x Embedded Video Engine (EVE) grafikkontrollere, gjennom lanseringen av versjon 3 av den populære EVE Screen Designer.

EVE Screen Designer 3.x (ESD3.x) integrerte utviklingsmiljø (IDE) beskrives som en enkel og intuitiv pakke som gjennom et større spekter av spennende visuelle effekter og ulike muligheter for redigering av grafisk innhold vil kunne øke brukeropplevelsen.

FTDI-PR76_Bridgetek-HRES EVE Screen Designer 3.x

Basert på den foregående generasjonen, har den avanserte kodegenereringsmuligheter (med eksportert C-basert kildekode som kan benyttes på enhver maskinvare assosiert med Bridgeteks FT90x MCUer), samt et større utvalg widgets som kan implementeres.

Ettersom brukere støtter seg til hovedsakelig visuell programmering (selv om det er muligheter for å bruke tekst for redigeringsformål), trenger de ikke besitte dybdekunnskap om EVE skjermlister.

Ved å bruke en likefrem dra-og-slipp-metode, kan widgets (knapper, dreieskiver, klokker, målere, skyveknapper osv.) hentes fra et omfattende bibliotek og plasseres i HMI designet. Så snart designet er ferdig, genereres det så ANSI C kode relatert til den spesifiserte maskinvareplattformen.

Det er videre mulig å simulere hele designet i designmiljøet, før kompilering og nedlasting av kildekoden som er generert.