Tilbyr komplett LoRaWAN-løsning - Elektronikknett
TrackNet

Tilbyr komplett LoRaWAN-løsning

Det er nå klart at Avnet Silica skal tilby TrackNets LoRaWAN-plattform for IoT applikasjonsutvikling – fra ytterkant av nettverket til bedriftsløsninger.

Den nye avtalen vil således gjøre Avnet Silica i stand til å levere en komplett ende-til-ende – og ikke minst skalerbar – LoRaWAN-løsning.

Ifølge en pressemelding fra elektronikkdistributøren åpner dette for utvikling av IoT-prosjekter og applikasjoner rundt kommunikasjonsstandarden LoRaWAN, inkludert sensorer, gateways, nettverksservere og skytjenester.

Sensorene fra TrackNet er LoRaWAN-kompatible enheter som skal kunne betjene et stort spekter av funksjoner, fra bevegelses- og nærhetsdeteksjon, dør-/vindussensorer, smart-/helseapplikasjoner i bygninger, til varesporing.

De kan koples til eksisterende offentlige eller private nettverk som er LoRaWAN-kompatible, eller anvendes i TrackNets TrackCentral LoRaWAN nettverksserver. Avnet Silica vil tilby forbindelse via TrackCentral nettverksserver for å støtte private nettverksimplementeringer der det i dag ikke eksisterer offentlige nettverk.

Dette gir også fleksibilitet til å velge et offentlig nettverk, installasjon lokalt eller LoRaWAN-skybaserte løsninger med implementering av kjente tjenester som Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Bluemix eller Microsoft Azure.

Det er også tilgjengelig  et utvalg av gatewayer.