Storkontrakt for Tomra i Australia - Elektronikknett
Tomra_AUTOSORT

Storkontrakt for Tomra i Australia

Tomra Sorting Recycling skal levere 40 Autosort-enheter til australske SKM Recycling som skal bygge kontinentets mest avansert resirkuleringsanlegg.

Faktisk skal SKM bygge tre anlegg der de primært skal prosessere 350.000 tonn avfall i året som innsamles fra veikanter. Hensikten er å behandle papir, plast, metall og glass, sortere og gjenvinne alt til nye produkter.

Tomras Autosort-maskiner skal være en av de mest avanserte resirkuleringsmaskiner i verden, med blant annet 3D laserteknologi kombinert med flere sensorer. Det forventes at når SKM tar utstyret i bruk, vil de oppnå en høyere prosentandel av resirkulerbare produkter til å bli gjenvunnet.

Anleggene forventes å være i drift i begynnelsen av 2018

Kommentarer