Solcelle-allianse tenker nytt - Elektronikknett
solceller tak
STS har nettopp levert dette solcelleanlegget til Entra i Trondheim.

Solcelle-allianse tenker nytt

Onninen og Solar Technologies Scandinavia (STS) akter å vinne solcelle-markedet i Norge: – Ny solcelle-teknologi gir mer strøm for pengene.

Onninen går nå i allianse med Solar Technologies Scandinavia (STS) og hevder de skal tilby ny, mer effektiv og tryggere solcelle-teknologi for å bli den ledende aktøren innen solceller i Norge.  –  Omsetningen i solcelle-markedet vil i år trolig lande på 150 millioner kroner. Med den takten vi nå ser vil dette markedet innen de neste fem årene raskt beløpe seg til 500 millioner kroner. Vår ambisjon er å bli markedsleder, sier Bård Løkke, kommersiell direktør for Onninen i Norge.

Johansen og Løkke Jan Erik Johansen (t.v) i STS og Bård Løkke i Onninen.

I sin satsning har Onninen og Solar Technologies Scandinavia (STS) lagt vekt på å tilby teknologi som kan redusere investeringskostnadene betydelig. De nye produktene gjør det nå mulig for alle å overvåke sitt eget solcelleanlegg helt ned på panelnivå. Blant annet kan det leveres ”optimizere” som i tillegg til å ha funksjonen med overvåking av strømproduksjon, også har innebygde sikkerhetsfunksjoner med hensyn til blant annet branntilløp. Dette er fraværende på solcelleprosjekter i Norge i dag, ifølge Løkke. Solcelleanlegg med optimizere har også den funksjonen at hvert solcellepanel vil kunne leve sitt eget liv og alltid produsere maksimalt ut i fra sol og skyggeforhold.

– Tester viser at ved å montere denne teknologien på solcellepaneler vil anlegget avgi opptil 25 prosent mer strømproduksjon, sier Jan Erik Johansen, daglig leder i STS.

Solcelle-satsningen til Onninen og STS innebærer at alle landets el-installatører skal kunne installere den nye teknologien. Over 1000 el-installatører fra alle landets elektriker-kjeder skal tilbys kurs for å sikre en forsvarlig og trygg installering av de nye anleggene. Allerede i januar skal de første 100 el-installatørene på skolebenken.

I Norge forventes solcelle-markedet å oppnå en vekst på hele 40 prosent i 2017. Internasjonalt er solkraft med sin årlige vekst på 25–30 prosent kanskje en av de største driverne i overgangen fra fossil til fornybar energi. I 2016 ble det installert mer solkraft enn både kull og gasskraft til sammen og det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at solcellekapasiteten vil øke til mellom 740.000 megawatt og i 1 gigawatt i 2022.

IEA har anslått at kostnadene for store solcelleprosjekter vil falle, frem til 2022 med 25 prosent. Bare i år har prisene i Norge falt med nærmere 30 prosent. I noen av tilbudene i årets auksjoner for større solcelleanlegg har prisen vært 24 øre per kilowattime. Dette må sammenlignes med prisen norske strømkunder betaler for strømmen sin, som i fjor var på 91,8 øre per kWh inkludert nettleie og avgifter.