Silicon Labs sikter mot smarthus gjennom oppkjøp - Elektronikknett
SiLab-sigma-designs

Silicon Labs sikter mot smarthus gjennom oppkjøp

Brikkeprodusenten Silicon Labs kjøper Sigma Designs som leverer løsinger for det oppkoblede hjemmet.

Sigma Designs bygger systembrikkeløsninger for IoT i smarthus. Løsningene er i stor grad basert på den trådløse kommunikasjonsprotokollen Z-Wave, av mange oppfattet som den ledende protokollen for slike løsninger.

Som bakgrunn for kjøpet, sier SiLabs at det oppkoblede hjemmet reprenterer et av de største markedsmulighetene innen IoT.

– I dag er det ingen dominerende trådløs teknologi for hjemmeautomatisering, og protokollene som brukes er WiFi, Bluetooth, ZigBee, Thread og proprietære løsninger. Ved å legge til Z-Wave-teknologi i vår kommunikasjonsportefølje, er vi i bedre stand til å betjene dette raskt voksende markedet. Økosystemleverandører og utviklere vil ha en «one-stop shop» for trådløs kommunikasjon til hjemmet, sier Tyson Tuttle, CEO i Silicon Labs.

Selskapet har til hensikt å samarbeide med Z-Wave Alliance, et globalt konsortium med over 300 selskaper som medlemmer, for å drive utvikling av Z-Wave-teknologi videre.

Z-Wave-protokollen ble utviklet av danske Zensys i 2001, og Sigma Design overtok Z-Wave i desember 2008.

Kommentarer