Mouser skal distribuere Keysight - Elektronikknett
w_keysight_infiniivision1000x

Mouser skal distribuere Keysight

Distributøren Mouser Electronics har inngått en global avtale med Keysight Technologies om distribusjon av test- og måleverktøy.

Produkter som er tilgjengelig fra Mouser er oscilloscop, strømforsyninger for benk, kurve/bølgegeneratorer og digitale mulitimetre. På oscilloskopsiden nevnes blant annet lavkostoscilloskopene i InifiniiVision 1000/2000 X-serien (avbildet over).

Strømforsyningene (DC) for benk brukes typisk til å teste design gjennom en DC strømforsyning som leverer ren og nøyaktig kraft som er fullspesifisert og garantert, heter det.

I Norge er Keysight fra før tilgjengelig fra 4Test (hoveddistributør), Acal BFi og Farnell.

Kommentarer