Sterkt kvartal for Data Respons - Elektronikknett
Kenneth Ragnvaldsen, Data Respons ASA

Sterkt kvartal for Data Respons

– Vår sterke posisjon innen industriell digitalisering, smarte «embedded løsninger» og IoT ga nok et rekordkvartal for selskapet, sier konsernsjef Kenneth Ragnvaldsen. Etterspørselen etter kompetanse er stor.

– Den positive utviklingen internasjonalt i kombinasjon med høy aktivitet i begge forretningsområder gir god fart inn i andre halvår, sier Kenneth Ragnvaldsen i forbindelse med fremleggelsen av et svært godt kvartal for Data Respons ASA.

Konsernets driftsinntekter for andre kvartal ble MNOK 311,6 (263,2), en vekst på 18 %. EBITDA ble MNOK 23,1 (17,4). EBIT var MNOK 20,0 (16,5). Kontantstrøm fra drift ble MNOK 47,6 (19,8). Ordreinngangen for perioden var MNOK 333 (296).

Konsernets driftsinntekter for første halvår ble MNOK 605,1 (506,8), en vekst på 19 %. EBITDA ble MNOK 47,3 (30,6). EBIT var MNOK  41,4 (28,6).  Kontantstrøm fra drift ble MNOK 31,1 (24,3). Ordreinngangen for perioden var MNOK 695 (608). Konsernets ordrereserve ved utgangen av første halvår var MNOK 802 (779).

Stort behov for kompetanse

– Vi har en sterk utvikling i R&D Services segmentet med en vekst på 23 % i andre kvartal og EBITDA margin på 10%. Vi er godt fornøyd med kvartalet spesielt med tanke på at andre kvartal i år hadde betydelig færre arbeidsdager sammenlignet med fjoråret. Det er god etterspørsel etter vår kompetanse og erfaring i forhold til de store teknologitrendene som preger samfunnet vårt. Akkurat nå er vi involvert i over 100 spennende utviklingsprosjekter som spenner fra oppkoblede og selvkjørende kjøretøy til fremtidens smarte og robotiserte fabrikker. Dette gjør selskapet attraktivt for våre kunder, partnere og dyktige ingeniører, uttaler Ragnvaldsen.

Økt programvarefokus

Løsningssegmentet hadde en vekst på 12 % og god forbedring i lønnsomhet i andre kvartal. En fortsatt positiv utvikling internasjonalt motvirker et mer krevende marked innen maritime og oljerelaterte næringer i Norge.

– Vi ser nå fordelen med at selskapet har en mer diversifisert kundeportefølje både med hensyn til vertikale markeder og regioner. Programvarefokuset blir i større grad viktig innenfor løsningssegmentet, i og med at alt blir «smartere». Dette gjør det mer kompetansekrevende å utvikle produkter og dermed blir det et høyrere verdibidrag for bedrifter som oss. Denne utviklingen i kombinasjon med god disiplin på kostnader, gir forbedret lønnsomhet i kvartalet, sier Ragnvaldsen.

Forventer god utvikling fremover

– Verden blir mer digitalisert, det blir høyere grad av automatiserte og selvgående løsninger og ikke minst blir det meste koblet sammen. For våre kunder, fra de etablerte industribedriftene til de helt nystartede, betyr dette et stort fokus på nyutvikling og oppgradering av deres produkter, plattformer og systemløsninger. Gode markedsforhold, stor aktivitet og solid ordrereserve gir et godt utgangspunkt for fortsatt god utvikling fremover, avslutter konsernsjefen.