Snart frist for 1,12 milliarder til FoU i næringslivet - Elektronikknett
yay-12191816-energy

Snart frist for 1,12 milliarder til FoU i næringslivet

Den 30. august er fristen for å sende inn prosjektskisse i tjenesten Innoskisse hos Forskningsrådet. Endelig søknadsfrist er 11. oktober 2017.

Forskningsrådet gir støtte til forskning, utvikling og innovasjon i bedrifter i alle næringer, og lyser ut 1,12 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter. Forskningsrådet gir også råd om hvilket innovasjonsprogram som passer best til det aktuelle prosjektet.

Den første fristen er allerede 30. august. Det gjelder prosjektskisse som blir et underlag for Forskningsrådet slik at de kan bidra til å velge rett program og hva som bør være med i søknaden. I tillegg arrangeres prosjektverksteder over hele landet fram til 6. september.

Frist for komplett søknad er altså 11. oktober kl. 13:00.

Følgende programmer omfattes i denne søknadsrunden: BIA- Brukerstyrt Innovasjonsarena, ENERGIX, MAROFF, PETROMAKS2, CLIMIT, HAVBRUK, BIONÆR, MARINFORSK og NANO21

Mer informasjon om søknad og programmer: www.forskningsradet.no

Kommentarer