Smarte merkelapper på klær - Elektronikknett
NFC-teknologi i klesmerkelapper

Smarte merkelapper på klær

Sammen med en leverandør av merke- og emballasjeprodukter til klesindustrien lanserer Thinfilm markedets første smarte NFC merkelapper for klær.

Såkalte HangTags på klær vil gi kjøper en ny måte å hente informasjon på. Med en NFC telefon eller lignende enhet kan produsenten kommunisere direkte med kjøper like raskt som sosiale medier tillater.

Smarte NFC-merkelapper fra Thinfilm Smarte NFC-merkelapper fra Thinfilm.

Thin Film Electronics ASA har gjennom et samarbeid med Charming Trim & Packaging, Inc. integrert selskapets NFC SpeedTap og OpenSense teknologier i Charmings klesmerkelapper. Ved å berøre merkelappen med en smarttelefon, får kundene direkte kontakt med leverandøren.

Full integrasjon med Thinfilms skybaserte CNECT Brand Analytics SaaS plattform skal dessuten muliggjøre en strømlinjeformet merkelappkonfigurasjon, utvikling av kampanjer og analyserapportering.

– Sammen med sine samarbeidspartnere flytter stadig Thinfilm grensene for en interaktive markedsstrategi nærmere tingenes internett, hvor alle ting kan si noe om seg selv. Utviklingen er positiv for selskapet som tror på vesentlig økning av salget av NFC produkter fremover, skriver Thinfilm i en melding til Elektronikk.