Oslo Medtech blir Norway Health Tech - Elektronikknett
Helse2.tiff

Oslo Medtech blir Norway Health Tech

Bedriftsnettverket for medisinsk- og helseteknologi vil ta en nasjonal posisjon i ekspanderende marked.

Norges største nettverksorganisasjon innen helse skifter nå navn: – Vi har passert 200 medlemmer og tar nå en nasjonal posisjon for å løfte helseindustrien internasjonalt, sier Kathrine Myhre, adm. direktør i Norway Health Tech.

Kathrine Myhre Kathrine Myhre, Norway Health Tech.

Hun peker på at helseindustrien er i en historisk vekstfase, med vidtrekkende og ukjente konsekvenser. På grunn av bl.a. digitalisering, rapporteres det nå om nye teknologiske og vitenskapelige gjennombrudd daglig. – I dette kappløpet har Norge en unik mulighet til å ta en ledende posisjon, med en raskt voksende industri basert på innovasjon og verdensledende ekspertise, mener Myhre.

Undersøkelser viser ifølge Norway Health Tech at én av tre norske oppstartsselskaper innen helsesektoren er “født globale”. Disse norske gründerne er allerede i et internasjonalt marked for produkter og tjenester, fra det øyeblikket de starter sin virksomhet. 

Selv om 80% av FoU innen helse for tiden foregår i hovedstaden – ettersom de største og mest spesialiserte sykehusene, samt tyngden av helseindustri befinner seg her – skjer det ting også andre steder i landet.

Ett eksempel er firmaet ConceptoMed i Lofoten, et selskap som kan vise til rask internasjonal vekst. Nettopp det internasjonale fokuset er et viktig argument for å endre navn på klyngen.

Fra å være fokusert på ren medisinsk teknologi, har Norway Health Tech etter hvert fått et bredere fokus og ekspertise blant medlemmene. De har også utviklet en omfattende innovasjonsplattform for å bidra i nye prosjekter, slik som helseinkubatoren Aleap,  startet i oktober 2016. I høst vil de også starte opp et investeringsnettverk, i tillegg til å lansere det såkalte Angel Challenge Health programmet i oktober, i samarbeid med Startup Norway.  

Videre skal de lansere en internasjonal nyhetsplattform, “The Health Brief”, som skal oppdatere leserne på nyheter fra hele helsesektoren. En ny hjemmeside er også på vei, så her er det bare å følge med!

– Hvis denne industrien skal lykkes, må vi også være verdensledende på kommunikasjon og dialog. Vi ønsker å spre budskapet om at norske helsebedrifter har ekspertise, produkter og tjenester som kan løse mange av verdens utfordringer innen helse, avslutter Myhre.