Ønsker ny nettverksarkitektur i bilen - Elektronikknett
Connected-Cars-Bil-WEB

Ønsker ny nettverksarkitektur i bilen

Et nytt konsortium med blant andre Ericsson og Toyota som medlemmer, mener bilen trenger en helt ny nettverksarkitektur på grunn av datamengden som vil komme i nær fremtid.

I følge Automotive Edge Computing Consortium (AECC) vil en oppkoblet bil i 2025 generere og utveksle med nettskyen, rundt 10 exabyte data i måneden. Det er ti tusen ganger mer enn i dag, så derfor mener de at en ny nettverksarkitektur må bygges. Årsaken til økt datamengde er naturlig nok framveksten av selvkjørende biler og navigasjon, som alt skjer i sanntid.

Intitiativtakere i konsortiet er DENSO Corporation, Ericsson, Intel Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), NTT DOCOMO, INC., Toyota InfoTechnology Center Co., Ltd. og Toyota Motor Corporation. De forventer at flere vil slutte seg til konsortiet.

Mye informasjon er det ikke, men i Toyotas pressemelding (ekstern lenke) pekes det blant annet på at en ny arkitektur må støtte håndtering av Big Data, mer databehandling i ende-nodene og lokal lagring av data.

Kommentarer