Norautron skal produsere for Sonitor - Elektronikknett
Sonitor
Stammen i produktene fra Sonitor er Sonitor Sense RTLS System. Med ultralyd finner man eksakt innendørs posisjon til enten mennesker eller utstyr.

Norautron skal produsere for Sonitor

Kontraktprodusenten Norautron har inngått en kontrakt med Sonitor Technologies om produksjon av SmartBadge og neste generasjon lokasjonssendere. Avtalen har en potensiell verdi på 20 millioner kroner i året.

Sonitor utvikler og leverer sanntids lokasjonssystemer (Real Time Location System – RTLS) basert på ultralyd. Teknologien er egenutviklet og er primært for innendørs posisjoneringssystem, og benyttes både av mennesker og utstyr. En typisk målgruppe er sykehussektoren der det er viktig å vite til en hver tid hvor et medisinsk apparat, eller en pasient, befinner seg.

SmartBadge, som skal produseres hos Norautron, er en ID-brikke som forteller hvor du er til en hvert tid. To av disse skal produseres, med eller uten alarm.

Produksjon av prototyper starter nå i august, mens full produksjon vil starte i første kvartal 2018, opplyser Norautron.

Kommentarer