Mouser med nye robotikk-løsninger - Elektronikknett
PRINT_ROBOTIS

Mouser med nye robotikk-løsninger

Inngår global avtale med Robotis om distribusjon av OpenCM- og Dynamixel-løsninger for robotikk.

Mouser Electronics, Inc. Har inngått en global distribusjonsavtale med Robotis, et firma som utvikler og produserer modulbaserte robotløsnigner og spesialiserte, smarte servoer, industrielle aktuatorer, manipulatorer, humanoid-plattformer basert på åpen kildekode, og robotikkutviklingsløsninger.

Porteføljen fra Robotis, som nå er tilgjengelig fra Mouser Electronics, omfatter kontrollere, servoer, og tilbehør som støtter profesjonelle robotutviklere som designer flerleddete roboter for DIY, utdanning, industri og forskning. Robotis’ åpne OpenCM9.04 kontrollere kjører på en STMicroelectronics STM32 F1 mikrokontroller med en 32-bit ARM Cortex-M3 kjerne. Kontrollerne inneholder det integrerte utviklingsmiljøet (IDE) OpenCM (IDE), plattformuavhengig programvare basert på ROS og C/C++ som skal gjøre utviklerne i stand til å programmere kontrollerne på en enkel måte. 

Mouser vil også lagerføre Robotis’ smarte aktuatorsystem Dynamixel , en serie modulbaserte enheter for å lage og kople sammen kraftige og fleksible robotledd.

Mer om produktene her