Mikrobølger som fjellbryter - Elektronikknett
Arbeid med Gotthard jernbanetunnell i Alpene som åpnet i 2016
Med sine 57 km er Gotthard tunnellen gjennom de sveitsiske alpene verdens lengste jernbanetunnell. Med ny teknologi kan slike tunneller utgraves mindre energikrevende. Bilde: Cooper.ch/CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons

Mikrobølger som fjellbryter

Ikke helt svakstrømelektronikk, men likevel: Østerrikske forskere har funnet ut at man kan utnytte mikrobølger for å ”sprenge” granitt. Kanskje norske mikrobølge- og kraftelektronikkingeniører bør slå seg sammen og snakke med bergverksindustrien?

I et prosjekt finansiert av det østerrikske forskningsrådet Austrian Science Fund FWF, har en gruppe forskere fra Leoben undersøkt hvordan utvinningsmetoder for  harde steintyper kan forbedres ved ved å bruke mikrobølestråling.

Det skal både lette mekanisk utgraving, samt spare energi.

Både historiske og moderne metoder for å sprenge fjell – med varme, sprengstoff eller maskiner – har omfattet enorme mengder energi – der det meste av energien går til spille.  

– Det er snakk om enorme mengder energi som går til spille. Vi ønsker ikke å erstatte mekanisk utvinning helt, men vi kan gjøre det hele mye enklere, sier forskningsleder Thomas Antretter fra Institute of Mechanics ved Montanuniversität.  

I testene har de benyttet en mikrobølgesender på ca 25 kW, dvs. som en god skipsradar, eller om lag 25 ganger så mye som en mikrobølgeovn.

Gjennom en bølgeleder blir mikrobølgene sendt inn i steinen, som fordi den er sammensatt av ulike mineraler med ulike varmeegenskaper, krakeleres når den varmes opp. 

Simuleringer viste blant annet at korte, intense pulser på et tiendedels sekund hadde bedre effekt enn lengre pulser med lavere intensitet. 

Forsøk i felten har så langt vist samsvar med simuleringene som ble gjort på forhånd, opplyser universitetet.  

Så, hvis det er ingeniører der ute med kompetanse på mikrobølger, kraftelektronikk og bergverksteknologi, så er det store muligheter om man slår seg sammen!

Les mer her.