Lyd- og bevegelsessensor - Elektronikknett
PRINT_STMicroelectronics_BlueCoin_web

Lyd- og bevegelsessensor

STMicroelectronics kommer med en ny plattform for tale og bevegelse, BlueCoin, et integrert Bluetooth-basert utviklingssystem.

Løsningen inneholder blant annet laveffekt, 9-akse inertial- og miljøsensorer, og et sett med fire digitale MEMS mikrofoner satt sammen med en kraftig STM32F4 mikroprosessor.

Plattformen kommer med STM32 Open Development Environment (ODE) og STs Open Software Expansion Libraries.

PRINT_STMicroelectronics_BlueCoin_web BlueCoin.

ODE funksjonspakken for MEMS-mikrofonene omfatter avansert lydprosessering og lydutganger. Programvareekspansjonspakken STM32Cube tillater taleoverføring over en lavenergi Bluetooth-forbindelse, noe som skal gjøre den egnet for lydunderholdning, talestyrte fjernkontroller, og kroppsnær elektronikk.

Kortet kan fungere som server og klient samtidig, og kan koples til et hvilket som helst IoT-nett eller sensornettverk. 

ODE-pakken anvender lokalisering av lydkilder, stråleforming, samt akustisk ekkokansellering, for å forbedre lydkvaliteten. 

En ST BlueNRG-MS nettverksprosessor sørger for Bluetooth-forbindelsen, mens en STBC03 lithium-ion batterilader-IC tar seg av strømstyringen på kortet.