Kitron: Sterk vekst i andre kvartal - Elektronikknett
Kitron_fabrikk
I andre halvdel av året skal Kitron investere i utstyr for mer kapasitet i USA, Litauen og Kina. Norge, Sverige og Litauen vil også få mer utstyr med fokus på automatisering og robotisering.

Kitron: Sterk vekst i andre kvartal

Kitron ASA meldte i midten av juli om sterk omsetningsvekst og oppnåelse av et viktig marginmål i andre kvartal.

Kitrons driftsinntekter i andre kvartal utgjorde 649 millioner kroner, en underliggende vekst på 16 prosent, sammenlignet med 563 millioner i samme kvartal i fjor.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin ble 7,0 prosent, mot 5,9 prosent i andre kvartal 2016. Det representerer en vekst i driftsresultat på nær 38 prosent.

Kitrons driftsinntekter i andre kvartal økte med 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Justert for valutaeffekter var økningen 16 prosent. Veksten i forhold til samme kvartal i fjor var spesielt sterk i markedssektoren Industri. Forsvar/Luftfart og Energi/Telekom viste også solid vekst.

Driftsresultatet (EBIT) var 45,5 millioner kroner, mot 33,1 millioner i fjor, en økning på 37 prosent. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 59,0 millioner kroner, en økning på 31 prosent sammenlignet med fjoråret.

Resultat etter skatt ble 31,4 millioner kroner, en økning fra 21,4 millioner. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 18 øre, sammenlignet med 12 øre i fjor.

Ordrebeholdningen endte på 1 018 millioner kroner, en økning på 3 prosent sammenlignet med fjoråret. Ordreinngangen i kvartalet var 590 millioner kroner.

I løpet av de senere årene har Kitron investert i sine anlegg og sørget for at de er moderne, svært konkurransedyktige og i stand til å håndtere forventet vekst. I andre kvartal ble flyttingen og den store oppgraderingen av det svenske anlegget i Jönköping fullført, og den offisielle åpningen ble markert i mai.

I andre halvdel av 2017 vil Kitron investere i SMT-utstyr for økt kapasitet i USA, Litauen og Kina. I tillegg vil ytterligere investeringer i Norge, Sverige og Litauen fokusere på automatisering og robotisering.

Kommentarer