Flere FPGA-IP for video - Elektronikknett
CrossLink

Flere FPGA-IP for video

Lattice utvider mulighetene for CrossLink-baserte applikasjoner med modulbaserte IP-kjerner – skal gi mer fleksible videokretser.

Lattice Semiconductor Corporation kommer nå med sju nye modulbaserte IP-kjerner for sitt CrossLink FPGA produkt, for mer designfleksibilitet innen forbruker-, industri- og bilanvendelser.

IP-kjernene skal utgjøre byggeblokker for å kunne lage spesielle broløsninger for video.

Mobilindustrien har, gjennom krav til høye volumer og god ytelse, skapt videokomponenter som prosessorer, skjermer og sensorer som andre, ”mobil-påvirkede” markeder nå gjør seg nytte av. Disse markedene etterspør gjerne kosteffektive komponenter som kan danne bro mellom MIPI- og andre tradisjonelle eller eksisterende skjerm- og kamerabrensesnitt.

– Våre kunder ønsker FPGAer med MIPI D-PHY kapasitet for å kunne løse stadig mer utfordrende problemer med videogrensesnitt. Altfor ofte har de møtt hindre med løsninger som kommer til kort på energieffektivitet, størrelse og ytelse, kommenterer markedsdirektørTom Watzka hos Lattice Semiconductor. – I mer enn ett år nå har Lattices CrossLink komponenter og utvalget av IP-kjerner kunne tilby verktøy for å løse disse utfordringene, fremholder han. 

De nye CrossLink IP-kjernene omfatter:

I tillegg har Lattice inkludert en 1:2 MIPI DSI Display Interface Bandwidth Reducer, som anvender utvalgte av de ovenstående modulbaserte IP-kjerner for å oversette en innvideostrøm til to strømmer eller en strøm med lavere oppløsning.