Fjernstyrt support - Elektronikknett
ASM_SMT-RSF

Fjernstyrt support

Leverandøren av produksjonsmaskiner, ASM, lanserer det de kaller neste generasjon maskinsupport og -service. Ved hjelp av en boks kan teknikere logge seg på maskinen hvor enn den er i verden.

Infrastrukturen for fjernservice er basert på Remote Smart Factory og kjernen i konseptet, en spesialutviklet boks, «Plug-and-Work» som integrerer Siplace monteringsmaskiner, DEK printere og andre ASM-systemer i et lokalt nettverk.

Dette nettverket kan så etablere en sikker forbindelse til ASMs globale nettportal og går utenom bedriftens nettverk. Serviceteknikere bruker denne forbindelsen til å koble seg opp mot nettverket og alle maskiner kan analyseres og feilfikses.

Sikkerheten er ivaretatt ved at hver sesjon krever en kundeforespørsel, i tillegg til at teknikeren må legitimere seg ved hver oppkobling. Alle overføringer er kryptert og logget, heter det.

Samtaler (chat) og fjernstyringsfunksjonene er også tilgjengelig for kunden internt.

Mer informasjon: asm-smt.com. (ekstern lenke)

Kommentarer