Etablerer fornybarklynge - Elektronikknett
Solceller

Etablerer fornybarklynge

Powel, TrønderEnergi, NTE, Statoil, Kongsberg, Siemens og en rekke andre industrielle og offentlige aktører går nå sammen om å etablere en midt-norsk fornybarklynge.

Energinæringene står overfor enorme endringer og muligheter i tiårene som kommer, drevet frem av klimapolitikk, teknologiutvikling og digitalisering. Fornybarklyngens målsetning er at Trøndelag og Norge skal lykkes med å skape nye løsninger, arbeidsplasser og verdiskaping gjennom dette skiftet.

Den nye klyngen har som mål å skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar energi; utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi; øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer, og styrke og synliggjøre Trøndelag som fornybarregion

Trondheim kommune og ordfører Rita Ottervik (Ap) har også vært en pådriver for klyngeetableringen.

– Teknologihovedstaden Trondheim gleder seg over at mange samarbeidspartnere finner sammen i det skiftet vi ser innen energisektoren og de muligheter digitalisering og teknologi gir. Trondheim kommune har vært en pådriver for etablering av fornybarklyngen og byens fortrinn er sterke forskningsmiljø og framoverlente bedrifter innen teknologi og digitalisering. Her har vi også offentlige aktører som har høye miljømål og som aktivt vil bidra i arbeidet med de endringene og mulighetene som kommer, sier ordfører Rita Ottervik.

Kommentarer