En hai i spektrumet - Elektronikknett
Narda SignalShark

En hai i spektrumet

Under mobilkonferansen MWC tidligere i år lanserte Narda Safety Test Solutions den håndholdte spektrumanalysatoren SignalShark. Nå er den tilgjengelig her.

Det er Odd Tvedt & Co i Bergen som representerer Narda i Norge, og nå kan de levere denne håndholdte spektrumanalysatoren – som de også kaller “et helt laboratorium i hånden” – på kort varsel.

Poenget er nemlig at dette sanntidsinstrumentet skal kunne gjøre komplekse målinger og analyser på dagens sammensatte signaler like raskt som labinstrumenter. For eksempel skal det kunne undersøke hele kommunikasjonskanaler på én gang i sanntid, uten at man må hoppe mellom forskjellige frekvenser. Faktisk kan det like gjerne brukes på laben, heter det.

Selv om dagens standard for håndholdte instrumenter når det gjelder sanntids båndbredde (RTBW) er rundt 10 MHz, kan SignalShark by på fire ganger så høy båndbredde, på 40 MHz.

RTBW betyr i prinsippet at mottakeren er i stand til, innenfor denne definerte båndbredden,  å hente – i sanntid – selv sporadiske signaler uten noen gap, slik at ingen hendelser overses. Dette skal garanteres gjennom en POI (probability of intercept) spesifikasjon på 100% for signaler med varighet på mer enn 3,125 μs.

For mange av dagens kommunikasjonsteknologier er det ikke tilstrekkelig med en RTBW på 10 MHz, ettersom for eksempel LTE anvender en båndbredd på 20 MHz, mens 2,4 GHz WLAN benytter 40 MHz, og i tillegg deler dette spekteret med Bluetooth og mikrobølgeovner (!).

Frekvensområdet er fra 9 kHz til 8 GHz, sveipehastighet på 40 GHz/s, og som nevnt sanntids båndbredde på 40 MHz, noe man hittil ikke har sett i denne kategorien.