Bosch Senortec til Arrow - Elektronikknett
Arrow_Bosch
Foto: [marog-pixcells; SergKovbasyuk]/ Depositphotos.com

Bosch Senortec til Arrow

Arrow Electronics har undertegnet en global distribusjonsavtale med Bosch Sensortec. Produktene er MEMS-sensorer rettet mot IoT.

Siden 1995 har Bosch utviklet og produsert over 8 milliarder MEMS-sensorer og har mer enn 1000 patenter på MEMS-teknologi. Hovedmarked har vært bilindustri, men nå vil de utvide til å gå inn i markedet for IoT og industri, spesifikt Industri 4.0.

For Arrow betyr avtalen nok et produkt i deres IoT-portefølje som inkluderer maskinvarekomponenter, utviklingsplattformer og programvareverktøy, forbundet med tjenester.

I følge Arrow vil de og Bosch Sensortec forfølge mulighetene rundt intertielle-, miljø- og smarte sensorer i applikasjoner for kroppsnært utstyr, smarte hjem, byggautomatisering, Industri 4.0, hjemmeroboter, leker, utvidet-/virtuell virkelighet og droner.

I et tidlig eksempel på samarbeidet, har Arrow presentert sensorer fra Bosch Sensortec på Arrows nylig annonserte «ARIS EDGE board», en ultralavenergi trådløs sensornode-løsning basert på Renesas Syngergy's maskin- og programvareplattform. Løsningen inneholder blant annet Bosch BME280, en integrert miljøsensor som måler kombinasjonen av fuktighet, trykk og temperatur i en pakning på 2,5 x 2,5 mm²; og BNO055, den første i en ny familie av applikasjonsspesifikke sensornoder (ASSN), med en intelligent 9-akset absolutt orienteringssensor og programvaren sensor datafusjon i én pakke.

Kommentarer