Bedre forbindelse mellom kretskort - Elektronikknett
DCH-scene

Bedre forbindelse mellom kretskort

Samtec forbedrer kontaktsystem: Høyhastighets, press-fit terminering skal forenkle direkte forbindelser til kretskort.  

Den profilerte kontaktprodusenten Samtec forsterker nå kabelsystemet Direct Connect med det nye DCH (Direct Connect Horizontal DCH) høyhastighets press-fit kabelsystemet Twinax. Den nye løsningen utvider Samtecs Direct Connect kabelsystem, som er rettet mot kosteffektive, høy-ytelses ”flyover” eller koplanare, rettvinklede og parallelle kort-til-kort applikasjoner.

Det konnektorløse designet skal eliminere behovet for tradisjonelleovergangskort og konnektorer på kortnivå, og skal dermed forenkle materiallistene og redusere systemkostnadene, heter det. 

DCH-series kombinerer Samtec 30AWG presise EyeSpeed twinax kabel med stiftede jordingspinner, som skal gi forbedret signalintegritet og optimalisert differensiell parsignalruting.  Sender- og mottakersignaler kan enkelt isoleres i enten fire-par eller åtte-par opsjoner. Det såkalte DCH Flyover systemet har båndbredde langt utover 28 Gbps NRZ/ 56 Gbps PAM4, og støtter IEEE CAUI-4, OIF VSR, PCIe Gen3 og Gen4 applikasjoner, blant andre.

Montering med 2.00mm pitch og den svært lave, 3 mm profilen skal være godt egnet for tette konstruksjoner. Kombinasjonen av flere kabellengder og ulike END 2 muligheter skal gi designfleksibilitet for både nye og eksisternde kortdesign, opplyser Samtec.