Åpnet mekatronikklab i Grimstad - Elektronikknett
MIL - Monica Mæland
Næringsministeren klippet snoren - med hjelp av roboter, selvsagt.

Åpnet mekatronikklab i Grimstad

– Mechatronics Innovation Lab skal bidra til å skape ny industri og nye arbeidsplasser, sa næringsminister Monica Mæland da hun åpnet den nye fasiliteten i går.

Mange gode krefter har stått på for å realisere den nye mekatronikklaben, som er lokalisert ved Universitetet i Agder, Grimstad.

MIL-Øhrn-Mæland-DSCF9237 Bernt Inge Øhrn skal lede den nye mekatronikklaben, og var sammen med Monica Mæland svært fornøyd da fasiliteten åpnet i går.

– Takket være pågangsmot og trykk fra UiA, industriklyngen NODE, lokale bedrifter og politikere fra Agder har dette kommet på plass, sa næringsministeren da hun klippet snoren, etter å ha fått overlevert saksen av roboten Pepper!

Fasiliteten vil gjøre det mulig for studenter, forskere og industri å utvikle og teste ut nye løsninger der elektronikk møter mekanikk, og ikke minst i krevende anvendelser innen alt fra industri til forsvar, romfart og offshore.

– Dette er en av de mest avanserte laboratoriene i sitt felt, sa UiA-rektor Frank Reichert. – For å skape ny vikrsomhet, trenger vi innovasjon i særklasse, sa Reichert, som sendte en spesiell takk til Bjarne Skeie, som blir regnet som ”far” til offshoreindustrien på Sørlandet, samt Ugland-familien som har bidratt med store midler, GCE NODE og industribedriftene i klyngen, samt gode støttespillere i utdannings- og politiske systemer, som har bidratt.

– Mekatronikk fins overalt, fra landbruk til helseteknologi. Når man først skulle lage en lab, er jeg glad for at den ble såpass generisk, kommenterte adm. direktør Bernt Inge Øhrn i MIL, underforstått at dette ikke skal være et anlegg utelukkende rettet mot offshoreindustrien.

MIL-DSCF9199 Mange gjester var invitert for å få et innblikk i den nye mekatronikklaben i Grimstad.