330 terabyte på bånd - Elektronikknett
IBM_MarkLantz
IBM-forsker, Dr. Mark Lantz, holder en bit på én kvadrattomme av det nye båndet fra Sony Storage Media Solutions. Biten kan lagre 201 Gitabyte som er ny verdensrekord. sputtered tape, which can hold 201 Gigabytes, a new world record. (Foto: IBM Research)

330 terabyte på bånd

IBM har demonstrert båndteknologi som kan lagre opp til 330 terabyte i en kassett. Dette er også ny verdensrekord. I følge selskapet er det bare begynnelsen.

IBM_teknologi Illustrasjon på teknologi og oppbygging av båndet. (IBM research)

Det er Sony Storage Media Solutions som har utviklet det fysiske båndet, eller tapen, mens IBM har laget teknologien for lesing og skriving. I følge IBM vil kapasiteten femdobles i løpet av de neste ti årene. Og fem ganger 300 terabyte blir 10 Petabyte som igjen er 10015 byte.

Dette er femte gang siden 2006 at IBM setter ny rekord i datatetthet, og de mener de kan fortsette å presse grensene i ti år til.

I følge Mark Lanz fra IBM er det for tiden en voksende interesse for båndlagring i nettskyen, enten for backup, eller som arkiv for data som ikke etterspørres for ofte og brukerne aksepterer lenger ventetid.

Mer informasjon: IBM (ekstern lenke)

Kommentarer