Termosensor som overvåkingsenhet - Elektronikknett
Grid-EYE infrared array sensor

Termosensor som overvåkingsenhet

Forskningsprosjekt med ny, innovativ programvare for deteksjon av mennesker, kombinert med verdens første overflatemonterte termopilsensor.

Farnells nettsamfunn element14.com og Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe, har sammen med flere tekniske høyskoler i  Tyskland og Storbritannia lansert et forskningsprosjekt der man ser på ny, innovativ programvare for deteksjon av mennesker, kombinert med verdens første overflatemonterte termopilsensor – Panasonic Grid-EYE Infrared Array Sensor.

Deltagere vil bli invitert til å dokumentere fremgangen i sine prosjekter på plattformen element14.com. Når prosjektene er ferdige, vil Panasonic og element14.com velge det bidraget de mener viser høyest grad av originalitet, innovasjon og tekniske bedrifter. Fakultetet som er ansvarlig for det aktuelle prosjektet vil bli tildelt et budsjett som de kan bruke på utvalgte komponenter og utstyr fra Panasonic..

GridEYE Board_2 GridEye utviklingskort.

Kombinasjonen av Panasonics nye sensorteknologi og trådløse Bluetooth-systemer samt programvare for IR-deteksjon av folk og objekter på ett kort, skal gjøre studentene i stand til å bygge sin egen trådløse IoT-applikasjon raskt og enkelt.

En grovkornet, men kontinuerlig overvåking av bevegelser kan brukes til å forstå hvordan mennesker oppfører seg, heter det, men dataoverføring og sensornettverksteknologiene må være i stand til å håndtere slike løsninger på en måte som gjør det mulig å bygge inn systemer i våre omgivelser, heter det i en pressemelding.