Nøyaktige batterimålinger hos TTI - Elektronikknett
Amphenol-Batteri-sensorer

Nøyaktige batterimålinger hos TTI

Nye, svært presise batterisensorer fra Amphenol som skal gi bedre batteriytelse i elektriske-/hybridkjøretøy og industrielle bærbare kraftsystemer, er nå tilgjengelig fra TTI.

Et omfattende, nytt spekter av sensorprodukter for måling av batteritemperatur fra leverandøren Amphenol Advanced Sensors er nå tilgjengelig gjennom distributøren TTI, Inc.

Produktene skal egne seg for elektriske og hybridelektriske kjøretøy og industrielle, bærbare kraftapplikasjoner.

Nøyaktige temperaturmålinger er bl.a. viktig for å sikre langvarig batteriytelse, opplyser TTI. Produktene omfatter negativ temperaturkoeffisient (NTC) termistorer som kombinerer høy nøyaktighet og temperaturstabilitet for å sikre høy målestandard, heter det. 

De kan bl.a. brukes for å måle overflatetemperatur på battericeller, kapslinger og pakker, spesielt der plassen er begrenset. I tillegg er det tiltjengelig tynnfilmbaserte, fleksible versjoner som kan tilpasses varierende geometriske former, og forseglede versjoner for integrasjon direkte i kjølemedier.