Kompakt kommunikasjonsmodul - Elektronikknett
MUR414_NM485

Kompakt kommunikasjonsmodul

Nye datakommunikasjonsmoduler fra Murate Power Solutions er elektrisk isolerte slik at man ikke trenger eksterne komponenter for kraftstyring.

Den nye modulene med betegnelsene NM485D6S5MC og NMTTLD6S5MC, er lavenergi, elektrisk isolerte datakommunikasjonsenheter med enten RS485- eller TTL-grensesnitt.

Grunnen til at man ikke trenger eksterne komponenter, er at det er plassert en enkelt 5V kraftforsyning på hver side av isolasjonsgrensen.

NM485D6S5MC er laget for enkeltkanals-, full dupleks datakommunikasjon eller multipunkts bussoverføring. Komponenten kombinerer en tri-state differensiell linjedriver og differensiell mottaker. Driveren og mottakeren har aktiv «høy» og «lav» som kan kobles til funksjon som retningskontroll. Temperaturområdet er fra -40 til +85°C.

Størrelsen på modulen er 18,6 x 14,5 mm.

Den andre modulen, NMTTL, har to sende- og to mottakerlinjer for datarater opp til 25 Mbit/s. Denne er også laget for industriapplikasjoner og har et temperaturområde på -40 til +95°C. Testet isolasjon er på 1500 Vac RMS i en overflatemonterbar pakke på 16,9 x 14,5 mm.

Kommentarer