Kitron: Sterkt kvartal - Elektronikknett
Kitron_ill

Kitron: Sterkt kvartal

Kitron ASA melder i dag om sterk omsetningsvekst og bedret lønnsomhet for første kvartal.

Kitrons driftsinntekter i første kvartal utgjorde 585 millioner kroner, sammenlignet med 497 millioner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) ble 30,9 millioner kroner, mot 20,5 millioner i fjor.

Resultat etter skatt ble 21,6 millioner kroner, en økning fra 10 millioner. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 12 øre, mot 6 øre i fjor.

– Selv om veksten, både på topp- og bunnlinjen, var usedvanlig sterk akkurat dette kvartalet, er hovedbudskapet at kvartalstallene bekrefter den underliggende forbedringen Kitron har gjennomført de seneste par årene. Ordrereserven er solid, og våre viktigste produksjonsanlegg er nå oppdatert og svært konkurransedyktige, noe som støtter opp under utsiktene våre for resten av 2017, sier Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef.

Sterk vekst
Kitrons driftsinntekter for første kvartal økte med 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Justert for valutaeffekter var økningen 23 prosent. Veksten sammenlignet med samme kvartal i fjor var spesielt sterk i markedssektoren forsvar/luftfart. Industri og Energi/Telekom viste også god vekst.

Bedre lønnsomhet
Driftsresultatet (EBIT) i første kvartal ble 30,9 millioner kroner, en økning på 51 prosent. Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin ble 5,3 prosent, mot 4,1 prosent i første kvartal 2016. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var NOK 42,7 millioner kroner, en økning på 36 prosent sammenlignet med i fjor.

Ordrereserve
Ordrereserven endte på 1 059 millioner kroner, en økning på 17 prosent sammenlignet med i fjor. Ordreinngangen i kvartalet var 620 millioner kroner.

Utsikter
For 2017 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 150 og 2 350 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 5,6 og 6,4 prosent. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektoren Industri. Lønnsomhetsøkningen drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

Kommentarer