Idélab: Industri 4.0 på norsk - Elektronikknett
M2Mill-yay-66749

Idélab: Industri 4.0 på norsk

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager, og fristen for å søke om å få være med er 26. april 2017.

- Norsk økonomi møter utfordringer på grunn av oljepris og klimaendringer, samtidig som det er store næringsutviklingspotensialer i grønn omstilling og i muliggjørende teknologier. Fremtidens industri vil i større grad basere seg på mulighetene som ligger i digitalisering og automatisering, sier innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

- Utviklingen skjer på tvers av sektorer, bransjer og landegrenser. Det gjelder teknologi, kunnskap, bedrifter og markeder. Vi ser stadig nye samarbeids- og forretningsmodeller, sier hun.

Forskningsrådets har gjennomført Idélab tre ganger siden 2014 med temaene nullutslippssamfunn, smarte byer og havbaserte næringer. Idélaben som går av stabelen i juni, har tittelen «Industri 4.0 på norsk».

Fahlvik understreker at det er viktig at må og mellomstore bedrifter (SMBer) er med på omstillingen.

– Flere av de største norske bedriftene satser allerede tungt på digitalisering og automatisering av sin produksjon. De er imidlertid avhengig av at også deres underleverandører har innovasjonsvilje og -evne til å møte eget omstillingsbehov slik at verdiskapingen utvikles, sier hun.

Målsetningen med Idélaben er å dyrke fram nye idéer som kan hjelpe norske SMBer til å omfavne mulighetene som ligger i «Industri 4.0 på norsk». Idélaben skal være et kreativt forum hvor personer med ulik sektor- og fagkunnskap kan bli kjent, generere ideer og utvikle prosjektkonsepter.

De beste idéene vil få tilsagn om støtte ved avslutningen av Idélaben. Idéene som når opp i konkurransen, skal videreutvikles til konkrete prosjekter som delfinansieres av Forskningsrådet.

Prosjektene må ha stort potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser, og de kan gjerne introdusere nye forretningsmodeller og skal lede til samfunnsansvarlig innovasjon.

Påmelding kan gjøres her: www.forskningsradet.no

Kommentarer