EIF og DNU kjører sammen - Elektronikknett
StavangerForum

EIF og DNU kjører sammen

9. og 10. mai arrangerer foreningen for mønsterkortutviklere og -leverandører, DNU, det årlige vårseminaret i Stavanger Forum. Samtidig og på samme sted arrangerer Elektronikk Industri Foreningen (EIF) sin andre kompetanse-messe.

De to foreningene har felles interesser, og tilnærmingen til hverandre gjøres i år ved at seminarer og utstilling kjøres samtidig, på samme sted.

For besøkende betyr det at de egentlig får «hele» elektronikkindustrien representert på ett sted, siden EIF ønsker å omfatte nettopp hele industrien, og DNU representerer det viktige mønsterkortet og alt hva det innebærer av kompetanse, utvikling og faktiske varer.

Seminar EIF
I tillegg til utstilling som man kjenner fra «mini-utstillingene» er det mer fokuserte presentasjoner og seminar.

Begge dager vil Henning Røed kjøre «ESD-grunnkurs – Ny standard», mens Morten Blomkvist tar en gjennomgang av «Antenne og kabeltest. Fiberoptiske anlegg og måleteknikk». Disse kursene har en beskjeden kursavgift.

På tirsdag vil Henk de Jonge kjøre en presentasjon med tittelen «Altium Designer: Hvordan bruke Draftsman for dokumentasjon av ditt PCB prosjekt. Data management; skal jeg bruke Database Library eller Altium Vault». Denne presentasjonen er gratis.

DNU med seminar og årsmøte
DNU er tradisjonelt et rent seminar, med innlagt års-og medlemsmøte. Første dag blir det kjørt to sesjoner i parallell, der det ene i grove trekk tar for seg kvalitet og kvalitetskontroll, produktgodkjenning og utfordringer rundt utlegg mot produksjon. Den andre sesjonen er knyttet til IPC og deres aktiviteter og standarder, og til slutt, et foredrag av Lars Wallin, IPC, der han presenterer hvordan det går for elektronikkproduksjon i Europa.

Andre dag er viet leverandører av EDA-verktøy, der Quadra Solutions (Zuken/Cadstar), Innofour (Mentor Graphics) og Nordcad (Cadence OrCAD og Allegro - to forskjellige presentasjoner) beretter om aktuelle problemstillinger og verktøy. Disse fire går også i parallell.

Mer informasjon, hvor du også finner programmet:
DNU: www.dnu.no
EIF: eif.no

Kommentarer