Bølgeformgenerator til budsjettpris - Elektronikknett
Tek-awg5208

Bølgeformgenerator til budsjettpris

Ny Tektronix «Arbitrary Waveform Generator» møter krevende signalgenereringsbehov innen avansert forskning, radar og EW Design, og kommer med en helt ny D/A-omformerteknologi.

Tektronix lanserer sin nye arbitrary waveform generator (AWG), eller på norsk: vilkårlig bølgeformgenerator, som tilbyr høy signalgjengivelse til en overkommelig pris. I følge selskapet; for å møte økende krav innen forskning, elektronisk test, radarapplikasjoner og elektroniske forsvarsprodukter.

Den nye AWG5200 serien har funksjoner og ytelse, som i følge Tektronix, ikke tidligere er sett samlet i ett instrument: 10 GS/s sample rate, 16-bit oppløsning, 8 kanaler pr. enhet og støtte for synkronisering av flere enheter. Den inkluderer fleksibel signalgenerering og omfattende dekning av en mengde standarder og digitale modulasjonsteknikker. Den senker også kostanden for komplekse flerkanals instrumenter til et nytt nivå.

Hjertet i AWG5200 serie instrumentene er nye digital-analog omformere (DACs) som tilbyr en blanding av hastighet og oppløsning i en fullintegrert pakke. Med fullintegrerte DAC-kjerner, kan AWG generere meget detaljerte RF signaler eller komplekse pulstog som benyttes innen avansert forskning og utvikling. Den 16-bit dype vertikale oppløsningen gjør den til markeds beste fullintegrerte AWG, sammenlignet med alternativene med 14 bit oppløsning.

RF/Radar/EW Signalgenerering
Ingeniører som utvikler radar/EW systemer og komponenter krever høy gjengivelse og tett synkronisert flerkanals generering for å gjengi radarmottakere for design, feilsøking og funksjonstest. AWG5200 gir 8 uavhengige kanaler med bedre enn 10 ps kanal til kanal forskyvning. Hver kanal har uavhengige utganger, individuell forsterkning, uavhengig sekvensering, oppkonvertering, dedikert minne og kan styres uavhengig uten krysstale eller begrensninger i kanalenes ytelse. Den eneste felles faktoren er deling av klokke, eller hvis brukeren ønsker det, kan man koble til en ekstern klokke.

Den tillater også RF-designere å konsolidere signalgenerering med bruk av direkte signalgenereringsteknikker og eliminerer behovet for kostbart signalgenereringsutstyr. De kan også dra nytte av et voksende bibliotek av forhåndsgenererte bølgeformer, forvrengte signaler eller automatiske tester med bruk av Matlab. AWG5200 er også kodekompatibel med tidligere Tektronix AWG generatormodeller.

Quantum Computing og avansert forskning
Viktigheten av signal generering er økende innen flere områder for avanserte forskningsapplikasjoner som quantum computing, nano/mikro teknologiutvikling, biomedisin og fysikk. Høyytelse signalgeneratorer er kostbare, lite fleksible og møter ofte ikke den signalkvaliteten, forsinkelsen og synkroniseringen som er ønskelig. Som et svar på dette har noen bygget eget utstyr som kan være både ukalibrert, ustabilt og har heller ikke noen produktstøtte. De kan heller ikke oppskaleres uten mer bruk av penger.

I quantum computing-sammenheng er for eksempel skalerbarhet et nøkkelkrav ved at forskerne må ha muligheten for å sende en mengde synkroniserte signaler til quantum computer-kjernen. Hver AWG5200 kan utstyres med en skreddersydd løsning for 8 synkroniserte kanaler. For ekstra skalerbarhet, kan man synkronisere flere enheter for å få et ubegrenset antall kanaler, heter det til slutt i meldingen fra den norske distributøren, Nortelco Electronics.

Kommentarer