Statisk kodeanalyse - Elektronikknett
Statisk kodeanalyse

Statisk kodeanalyse

Hvilket verktøy egner seg best for statisk kodeanalyse? Nohau Solutions mener de kan gi noen svar.

Det kan være nyttig – og i stadig flere tilfeller nødvendig – å bruke et verktøy som leser programkoden din statisk.

Dette kan nemlig fange opp feil som er vanskelig eller umulig å finne med manuell kodegransking. Dessuten kan verktøyet sjekke om koden er skrevet i henhold til en gitt standard (for eksempel MISRA eller CERT) eller egne kodingsregler.

Det fins mange verktøy på markedet, noen kommersielle og noen basert på åpen kilde. Alle med sine fordeler og ulemper.

Nohau kjører i oktober et seminar som tar sikte på å gjennomgå noen egenskaper og anvendelser for et utvalg verktøy; PC-Lint, QA-C/C++ og CodeSonar. PC-Lint er kanskje det mest kjente, QA-C/C++ kan være best når du skal oppfylle en standard, mens CodeSonar hevdes å ha markedets dypeste analyse for C/C++.

Seminaret finner sted 11 oktober i Oslo, og retter seg mot utviklere eller arkitekter av innvevde C/C++ system.