Ny sjef i Smart Innovation Østfold - Elektronikknett
Ole gabrielsen_nce

Ny sjef i Smart Innovation Østfold

Ole Gabrielsen skal bygge kompetansenettverk innen smart energi, smarte byer og digitale teknologier som ny leder av Smart Innovation Østfold.

- Vi er svært glade for å utnevne Ole som ny administrende direktør. Han har gjort en glimrende jobb den tiden han har vært COO og konstituert CEO, sier styreleder Benedicte Fasmer Waaler.

Ole Gabrielsen startet i Smart Innovation Østfold i juli 2015, og har det siste året hatt det operative ansvaret for driften i selskapet som Chief Operating Officer (COO). Han har også fungert som prosjektleder for næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som ledes av Smart Innovation Østfold.

– Selskapet har i de siste årene hatt en formidabel vekst i form av nye nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, og Gabrielsens rolle som COO har vært med på å utvikle og forme selskapets videre strategi og fremdrift, sier Waaler.

Gabrielsen tar over stillingen etter Knut H. H. Johansen, som forblir styremedlem i Smart Innovation Østfold og som innehar rollen som styreleder i NCE Smart Energy Markets. Gabrielsen har solid kompetanse innen forretningsutvikling, strategi og ledelse med blant annet erfaring som Director of Marketing & Sales for Saab Technologies Norway, Country Manager for Bonnier Business Forum og storkundeansvarlig i Proffice Management.

- Jeg ser frem imot å fortsette arbeidet i Smart Innovation Østfold. Vi skal bygge videre på vår unike kompetanse innen smart energi, smarte byer og digitale teknologier, samtidig som vi skal inneha en sentral posisjon i digitaliseringen og omstillingen av Norge. Det er spennende å få mulighet til å lede et selskap med så dyktige medarbeidere og som er i så sterk vekst som Smart Innovation Østfold, sier Ole Gabrielsen.