Lanserer nordisk IoT-senter - Elektronikknett
DELTA-IoT-Centre

Lanserer nordisk IoT-senter

DELTAs nyopprettede Nordic IoT Centre skal tilby virksomheter rådgivning og test i forbindelse med IoT-produktutvikling.

– Gjennom våre mange års erfaring med anvendelse av høyteknologi i produktutvikling har vi opparbeidet en ekspertkunnskap om Internet of Things (IoT), som vi ønsker at omverdenen skal kunne gjøre nytte av, heter det i en pressemelding fra det danske forsknings- og utviklingssenteret DELTA.

– IoT er en ny teknologi, som mange virksomheter ønsker å utnytte i deres produktløsninger. Men det er ikke alltid helt klart og tydelig for alle virksomheter, hva denne nye teknologiens muligheter og begrensninger er i forhold til deres produktidéer, heter det videre.

For å imøtekomme behovet for sparring, rådgivning, test og kunnskapsdeling om IoT har DELTA opprettet Nordic IoT Centre. Her kan viktige aktører innen IoT-utvikling møtes, så de sammen kan hjelpe virksomheter gjennom hele produktutviklingsprosessen – fra idé til markedsgodkjent produkt.

– Det går så hurtig i IoT-verdenen, at man ikke har råd til å gå i feil spor. Det er en meget god idé å opprette et IoT-senter som Nordic IoT Centre, hvor bedrifter kan få rådgivning om IoT, slik at de unngår å gjøre ting galt, kommenterer Jens Rosenstand, produktsjef i Oticon.

Grunntanken med Nordic IoT Centre er å hjelpe virksomheter med å utvikle og produsere spennende, nye IoT-løsninger, som er konkurransedyktige og etterspurt i markedet.

Sentret skal bidra i alle faser av produktutviklingen, basert på fem moduler:

  • Concept validation: få din IoT-idé prøvd og validert
  • Feasibility studies: få avklart de tekniske barrierer for ditt IoT-produkt
  • Design and development: få hjelp til design av ditt IoT-produkt og de elementer som inngår i din IoT-løsning
  • Test and validation: få hjelp til å klargjøre ditt produkt til markedet – DELTA hjelper både med godkjennelsesprosessen og utførelse av produkttest.
  • Integration and manufacturing: klargjøring til og produksjon av din IoT-løsning inkl. ASIC-produksjon

Som en ekstra service åpner DELTA snart dørene til nyetablerte IoT TestSelv-fasiliteter i Hørsholm og Aarhus. Her kan virksomhetene selv utføre produkttester og derved sikre at de utvikler robuste IoT-løsninger.

I tillegg har DELTA et stort, internasjonalt nettverk av partnere innen IoT-verdenen, får vi opplyst.