IoT på smalbånds 4G-nett - Elektronikknett
Telenor-IoT

IoT på smalbånds 4G-nett

Telenor og Q-Free blir først i Norge til å ta i bruk den nye kommunikasjonsteknologien «Narrow-band Internet of Things».

Narrowband Internet of Things (NB-IoT) er ifølge Telenor en ny kommunikasjonsteknologi som benytter det eksisterende 4G-nettet, er svært energieffektivt, har høy sikkerhet og god rekkevidde. Teknologien åpner muligheten for at millioner av hverdagslige ting som søppelkasser, strømmålere og brannalarmer kan knyttes til internett.

Først ut er et sett med smarte parkeringsplasser som tilhører Statens Vegvesen på pendlerparkeringen ved Ranheim fabrikker på innfartsveien mot Trondheim by. Teknologien vil også testes ved Q-Free sitt hovedkontor i Trondheim og ved Telenors hovedkontor på Fornebu.

Et stort skritt på veien mot smarte byer

– Det blir utrolig spennende å se hvordan trafikken kan styres ved hjelp av god informasjon om hvor det er ledige parkeringsplasser. Nå slipper vi endelig frustrasjon og tapt tid på leting etter en ledig parkeringsplass. Vi har høye forventninger til denne piloten, som vil bringe oss et stort steg nærmere vår visjon om smarte byer og tingenes internett, sier Ove Fredheim, direktør for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.

Piloten starter opp i januar 2017 og vil teste ut hvordan smarte sensorer kan fortelle deg hvor det er ledig parkering og etter hvert gjøre det mulig å reservere parkeringsplass via mobilen, få sanntidsinformasjon om når en plass blir ledig og eventuelt bli guidet til andre parkeringer dersom det er fullt.

Høy sikkerhet, lav kost

– Vi er svært glade for å være så tidlig ute med å teste ut hvordan våre smarte parkeringssensorer vil kommunisere direkte via Telenors 4G-basestasjoner, sier Anders Hagen, forskningsdirektør i Q-Free.

– Gjennom denne piloten kan vi få bevist at kostnadene som trengs for å lykkes med smarte parkeringer blir betydelig redusert og vi vil være et stort skritt på veien mot å realisere innovative, trygge og miljøvennlige løsninger for transportsektoren, sier Hagen.  (fortsetter under bildet)

Telenor-Narrowband-NB-IoT-4G Telenor og Q-Free vil som de første i Norge ta i bruk den nye kommunikasjonsteknologien «Narrow-band Internet of Things» (NB-IoT).

Nettverks- og telekomselskapet Huawei og teknologiselskapet u-blox er med på piloten som skal teste ut den nye standarden NB-IoT, som Huawei har vært en av pådriverne for å få på plass. NB-IoT kjennetegnes av effektive kommunikasjonssignaler, og rimelige sensorer med svært lang batterilevetid, som blant annet gjør det mulig å grave ned sensorer på samtlige parkeringsplasser.

Det meste kan kobles til nett

– Rimelige energieffektive sensorer og ny kommunikasjonsteknologi over 4G-nettet muliggjør sikker kommunikasjon fra bygg, kjellere, under asfalt, på toppen av fjell eller hvor du skulle finne et behov. Vi er svært spente på resultatene av denne piloten, og ambisjonen er å rulle ut et landsdekkende nett for tingenes internett, sier Fredheim.

Under smartbykonferansen Nordic Edge Expo i Stavanger denne uken vil Fredheim fortelle om de store muligheter tingenes internett og NB-IoT vil kunne gi det norske samfunnet. Han mener det er gjort betydelig innovasjon på maskin-til-maskin-teknologien (M2M) som vil gi effektivisering innen transport og logistikk med store miljøgevinster.

Startskuddet for et landsdekkende nett

– Parkeringsløsninger er starten, og planen er å senke sensorene i bakken over nyttår og bruke perioden frem til mars til å høste erfaringer. Deretter vil vi gå i gang med å planlegge utrullingen av et landsdekkende nett, sier Fredheim.

En av de største utfordringene knyttet til smartsamfunnet og oppkobling av ting til internett, er pris og nettverk.

– Behovet for ulike infrastrukturløsninger tilpasset ulike teknologier er en av hovedutfordringene smart-by-konsepter sliter med i dag. Dette fører til svært høye investerings- og driftskostnader, samt muligheter for frekvenskonflikter. Denne nye standarden gjør at vi endelig kan ta i bruk eksisterende infrastruktur og komme i gang for fullt, sier Hagen.

Se video - slik fungerer den nye teknologien: http://csp.screen9.com/video?a=_APF-dUjdy0SjHQaqrv2073lhzMcHbXmj6vKDkvY1Ta9eYmQi0cPtUzSdBLTtEek6EGUQFaZF0RE6Hp-W9lBukUPgzKhSL7O43FvCQxCpqrmg6Po_szlJw