Fra halvledere til IoT-konsulent - Elektronikknett
Webstep-Oslo

Fra halvledere til IoT-konsulent

Marianne Styrman går fra stilling som markedsdirektør i Texas Instruments til å bli IoT-sjef i Webstep.

- Internet of Things-feltet er over i en ny fase. Mange har snakket lenge om IoT, men maskinvare har nå endelig nådd et modenhets- og kostnadsnivå som muliggjør spennende IoT-prosjekter for kunder, sier Marianne Styrman.

Hennes ti års erfaring fra IoT-maskinvare møter Norges største senior IT-konsulent-selskap. Det kan fort bli moro, heter det i en pressemelding fra Webstep.

Marianne Styrman Marianne Styrman.

Marianne Styrman kommer til Webstep etter ti år som Global Marketing Manager, Wireless Connectivity Solutions (WCS), i halvlederselskapet Texas Instruments (TI). Hun vil nå kople sin solide kunnskapsbase om maskinvareteknologier til Websteps leveransekraft på programvaretjenester – forankret i mer enn 350 seniorkonsulenter i arbeid hos flere enn 200 kunder i de store norske og svenske byene.

- Alle snakker om IoT nå. På dette feltet handler det om komplekse prosjekter som realiseres med mange ulike teknologier involvert; f.eks Bluetooth, Wi-Fi, Sub-1 GHz og NFC. Webstep er inne og løser programvare-, arkitektur- og rådgivningsoppdrag med flere av teknologiene allerede, både for maskinvareaktører og for kunder. Dette er typisk prosjekter som er taushetsbelagte, men vi kan formidle kompetansen vi besitter til kundene våre, forklarer Styrman.

– Vi har konkret erfaring på glovarme områder som digitalisering og robotisering, sier Styrman, som forteller om stor entusiasme i møtet med kollegene på Webstep.

- Allerede 20. oktober samler Webstep 30 eksperter på Gardermoen for “Hackaton” med en ny teknologileverandør og partner. Med dem er Webstep klare for å levere nye og innovative IoT prosjekter. Hvem dette er, kommer vi snart tilbake til, avslutter Styrman.